+36303537427 budaorskarate@gmail.com

Vizsga információk

Vizsgák rendje

Klubunkban évente három alkalommal,

  • az őszi félév végén (decemberben),
  • a tavaszi félév végén (májusban),
  • a nyári ottalvós táborban

van lehetőség vizsgázni, azok számára, akik edzésmunkájuk, fejlődésük, versenyeredményeik és az edzőtáborokban való részvételük alapján ezt kiérdemlik.
Az őszi és tavaszi vizsgákon az alacsonyabb övfokozatokra (fehér öv-piros csíkok, sárga öv, narancs öv, zöld öv), a nyári bentlakós táborban ezeken túl a magasabb fokozatokra (kék, barna öv) is lehet vizsgázni.
Vizsgára csak az edző előzetes engedélyével lehet jelentkezni. Ha az edző a vizsgán nincs jelen, a vizsgázónak írásbeli engedéllyel kell rendelkeznie.
Minden vizsgázótól elvárható, hogy a karate viselkedési normákat ismerje. A vizsgázó tiszta, előírás szerinti, egyesületi jelvénnyel ellátott karate gi-ben köteles megjelenni.
A vizsgázónak vizsgadíjat kell fizetnie, melynek összege függ a kívánt övfokozattól. A vizsgázónak  tárgyévre szóló szövetségi díjakat illetve a havi tagdíjak maradéktalanul be kell fizetnie.
A vizsgázónak rendelkeznie kell a Szakosztály által kiadott Karate igazolvánnyal, melyet kitöltve, fényképpel ellátva a vizsgadíjjal együtt a vizsgára való jelentkezéskor le kell adni.
A vizsgák között kivárási időnek kell eltelnie, ebbe csak a minimum heti 2 alkalommal folyamatosan edzésben eltöltött időt lehet beszámítani. A kivárási idő függ az övfokozattól.
12 év alatt gyermek övvizsgát, e fölött felnőtt övvizsgát kell tenni. A 12 évet betöltő gyermekek a következő vizsgájukon térnek át a felnőtt fokozatra. Csak a tagkönyvbe beírt és a vizsgáztató által aláírt, hitelesített vizsgát lehet figyelembe venni.
A vizsga eredménye lehet:

  • sikertelen vizsga,
  • sikeres vizsga de a vizsga valamelyik része egy későbbi időpontban javításra szorul (keri),
  • sikeres vizsga.

A Klub minden tagjának évente minimum egy vizsgát kell tennie, mely szolgálhat a régi fokozat megvédésére, új fokozat szerzésére, vagy idegen klubban szerzett övfokozat megerősítésére.
A vizsga több részből áll: elméletből, fizikai (erősítés) és gyakorlati (kihon, kata, kumite) felmérésből.

Vizsga anyagok

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgát csak felnőtt fokozatra pályázó karatékáknak (12 éves kor felett) kell tenni Az elméleti vizsgán a karatékák a karatéval, annak történetével, irányzataival, meghatározó mestereivel, stb. kapcsolatos elméleti tudásukról adnak számot. Az elméleti vizsga lehet írásbeli (általában a téli és tavaszi vizsgákon) vagy szóbeli (a nyári bentlakós táborban gyakran ilyen). Az elméleti vizsga része a japán szavak ismerete is.
Az elméleti vizsgaanyag és japán szavak elérhetőek a linkre kattintással.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati számonkérés négy részből áll:

  • fizikai felmérésből (erősítés), ennek részei fekvőtámasz, felülés (bicska), guggolós mae geri, felugrás magas térdfelrántással, magasabb fokozatok felé egyre többször ismételve
  • alapgyakorlatokból (kihon), ennek részei védések, ütések, rúgások és ezek kombinációi, a magasabb fokozatok felé egyre többféle és egyre összetettebb kombinációban, számolásra vagy önállóan 5x ismételve
  • formagyakorlatokból (kata), ennek során számolásra vagy önállóan (jime-re) előadva, a magasabb fokozatok felé haladva egyre többféle kata, 12 éves kor felett kata értelmezés is kell,
  • küzdelemből (kumite), ami lehet kötött formájú páros gyakorlat (a magasabb fokozatok felé haladva egyre összetettebb és többféle elemelt tartalmazó) és szabad küzdelem (a magasabb fokozatok felé haladva egyre többször 1-1- perc).

A gyakorlati vizsgaanyag elérhető a linkre kattintva.
A katák leírása elérhető a linkre kattintva.

Megszerezhető övfokozatok

A karatékák vizsgákon adhatnak számot tudásukról és nyerhetnek ennek megfelelő övfokozatot. Az övfokozat jutalom az elvégzett munkáért, serkentés a további munkára. A technikai és szellemi szint jelölése.

Mindenki fehérövesként kezdi, az a 10. kyu fokozatnak felel meg. A kyu a tanuló fokozat. Az idő előrehaladtával és tudás növekedésével egyre sötétebb színű övet kap a karatéka, a kyu fokozatok pedig egyre csökkennek 10-től egészen 1-ig.

Utána danvizsgát tesznek a karatékák és legsötétebb színű, azaz fekete övet kapnak. További mesterfokozatokra szintén lehet vizsgázni, a dan fokozatok egyre növekvő számot kapnak 1-től 10-ig.

Gyermek tanuló fokozatok (12 éves korig)

8. kyuSárga övSárga 2.Sárga 3. 

Kyu fokozat Öv-szín Öv
10. kyu Fehér öv      
9. kyu Fehér öv 1 piros csík Fehér öv 2 piros csík Fehér öv 3 piros csík Fehér öv 4 piros csík
 
   
7. kyu Narancs öv Narancs 2.    
     
6. kyu Zöld öv    

 

Felnőtt tanuló fokozatok (12 éves kor felett)

 

Kyu fokozat Öv-szín Öv Tradicionális öv
10. kyu Fehér öv  
9. kyu Fehér öv 1 zöld csík  
8. kyu Sárga öv vagy

Fehér öv 2 zöld csík

7. kyu Narancs öv vagy

Fehér öv 2 zöld egy
fekete csík

6. kyu Zöld öv  
5. kyu Kék öv  
4. kyu Kék öv  
3. kyu Barna öv  
2. kyu Barna öv  
1. kyu Barna öv  

Mester fokozat

Mester fokozat Öv-szín Öv
Dan Fekete öv